ฝันมองเห็นไอ้เข้หรือถูกไอ้เข้รังแก ทำนายทายฝันว่าจะได้รับเคราะห์จากศัตรูหรือมีผู้คิดร้าย รอรังควานหรือขโมยสินของพวกเรา