ฝันมองเห็นจรวดยานหรือจรวดดอกไม้เพลิงพุ่งขึ้นไปสู่ฟ้า ทำนายทายฝันว่าจะได้รับข่าวไม่ดีของญาติมิตรที่อยู่เมืองนอก หรือได้รับทุกขลาภทางหน้าที่การงาน หรือกิจการค้าเพียงพอเท่าทุน แต่ว่าชอบเป็นเคราะห์เกี่ยวกับญาติมิตรไม่ใช่ตัวเอง

 

เลขให้โชคให้ลาภ 47 14 19 479 797 704