ฝันมองเห็นงานเลี้ยง หรืองานมงคลที่มีกลุ่มของผู้คนไปร่วมอยู่ในงานมากมายๆทำนายทายฝันว่าหากผู้ฝันเป็นคนฐานะอนาถา จะยิ่งยากแค้นทุกข์ยากลำบากลงไปอีก

 

ถ้าหากผู้ฝันเป็นคนมีฐานะดีหรือมีการค้าขายดีหรือกำลังอยู่ในความรัก ทำนายทายฝันว่าจะได้รับผลสัมฤทธิ์สมหวัง

 

เลขให้โชคให้ลาภ 92 93 95 292 893 595