ฝัน ว่าได้ไปในงาน หรือได้มองเห็นงานทอดผ้าป่าทอดกฐินหรือการถวายผ้าแก่พระ ทำนายทายฝันว่าผู้ฝันจะประสบโชคลาภเป็นข้าวของเครื่องใช้มีค่า หรือถ้าเกิดเป็นหญิงมีครรภ์จะได้บุตรสมประสงค์ หรือมิฉะนั้นจะได้รับของขวัญมีค่าจากญาติผู้ใหญ่

 

เลขให้โชคให้ลาภ 58 68 78 588 658 758