ฝันมองเห็นควันสีขาวลอยพุ่งขึ้นเขาอากาศหรือควันจากไฟเป็นสีครึ้ม แต่ไม่มีแสง ทำนายทายฝันว่าต้องได้รับความกังวลใจ หรือเคลื่อนย้ายเปลี่ยนหน้าที่การงานไปในทางไม่ดี หรือมิฉะนั้นก็ต้องหนีออกมาจากบ้านเพราะว่ามีเรื่องมีราว

 

ไฟ

 

หญิงชายใดฝันมองเห็นไฟเผาเคหะ หรือบ้านเรือนของตนเอง ทำนายทายฝันว่า จะได้รับเคราะห์อย่างมาก บางทีอาจกำเนิดถ้อยร้อยความหรือโดนย้ายที่อยู่หรือสถานที่สำหรับทำงาน ถ้าเกิดฝันว่าไฟเผาข้าวของด้านในบ้าตัวอย่างเช่น ไหม้เตียง, โต๊ะ, เสื้อผ้า ทำนายทายฝันว่าจะได้รับเคราะห์หรือเคลื่อนย้ายเปลี่ยนที่อยู่หรือสถานที่สำหรับทำงานหรืออาจมีการเดินทางไกล หากฝันว่าไฟเผาแต่ว่ามองไม่เห็นแสงมีแต่ควันดำหรือขาวครึ้ม ทำนายทายฝันว่าจะหมดเคราะห์ หรือรับเคราะห์แล้วจะมีลาภ ( ฝันที่เกี่ยวกับเรื่องไฟนับว่าเป็นเคราะห์หนัก )

 

เลขให้โชคให้ลาภ 04 44 404 401 407