ฝันมองเห็นคราด, จอบ, เสียม วัสดุทำสวนห้องครัว หรือฝันว่าได้สัมผัส ทำนายทำนายทายฝันว่าจะได้รับผลสัมฤทธิ์จากหน้าที่การงาน หรือได้รับการเลื่อนขั้นหน้าที่ การขายของจะก่อให้ขยายธุรกิจออกไปได้กว้างใหญ่

เลขให้โชคให้ลาภ 47 46 49 479 679 709