ฝันมองเห็นคนมุงจำหน่ายหรือตัวเองได้จับจ่ายซื้อของใช้ต่างๆทำนายทายฝันว่าจะได้รับข่าวสารจากญาติมิตรที่อยู่ไกลห่าง

 

เลขให้โชคให้ลาภ 15 19 26 562 619 715