ฝันมองเห็นคนเชื่อในศาสนาฮินดู กำลังนมัสการ พรหม พระศิวะหรือพระที่นารานณ์ ตลอดจนเหล่าเทพของฮินดู ทายว่าจะหมดเคราะห์หมดโศก สุขภาพจะแข็งแรง

 

พรหม

ฝันมองเห็นรูปปั้นพรหม หรือได้เคารพบูชาบูชา ทำนายทายฝันว่า จะเป็นความฝันดี ผู้ฝันจะได้รับความสำราญพร้อมทั้งลาภขั้น

 

เลขให้โชคให้ลาภ 89 88 189 288 119