ฝันมองเห็นคนถางหญ้าหรือตัวเองเป็นผู้ถางหญ้าอยู่ ทำนายทายฝันว่าจะหมดเคราะห์แล้วก็หนี้ที่มีอยู่จะเบาบางลงหรือมิฉะนั้นจะได้ลาภนิดๆหน่อยๆในระยะต่อเนื่องกัน

 

เลขให้โชคให้ลาภ 31 36 71 311 361 271