ฝันมองเห็นขอทานหรือขอทานเข้ามาขอเงิน ทำนายทายฝันว่าผู้นั้นจะหมดเคราะห์พ้นทุกข์ ที่เจ็บไข้จะหาย ที่ธรรมดาจะประสบโชคลาภในทางงานการหรือหน้าที่

 

เลขให้โชคให้ลาภ 29 19 69 229 219 619 119