ฝันว่ามองเห็นของลับของตนหรือของผู้อื่น ทำนายทายฝันว่าจะเกิดเหตุไม่ดี โดนทรยศ ไม่สมควรเสี่ยงดวง