ฝันว่าได้รับประทานขนุน ทำนายทำนายทายฝันว่าการงานจะมีปัญหาเกิดขึ้น

ผลไม้

ฝันได้ผลไม้ หรือได้จับกิน ทำนายทำนายทายฝันว่า จะประสบโชคลาภจากกิจการค้าหรือคนกลางหรือลาภจร

เลขให้โชคให้ลาภ 70 71 761 770 708