ฝันมองเห็นของหวานหรือได้รับประทานของหวานต่างๆทำนายทำนายทายฝันว่าจะเสียของมีราคา หรือถูกลักขโมยสินทรัพย์ หรือมิฉะนั้นจะป่วยหนัก