ฝันว่าขนตาตัวเองเจริญงอกงาม ทำนายทำนายทายฝันว่าจะเป็นนิมิตรมงคลสำหรับคนทุกคน เป็นหญิงจะได้รับชื่อเสียงและก็การกล่าวยกย่องเชิดชูไปในทางดี เป็นชายจะทำธุรกิจการค้ารุ่งโรจน์เพิ่มขึ้น แต่ว่าฝันว่าขนตาหล่นหรือจับถอนหลุดออกมา ทำนายทำนายทายฝันว่าจะโชคร้าย ตรงกันข้ามกับฝันว่าขนตาเจริญงอกงาม

 

เลขให้โชคให้ลาภ 36 38 136 138 638