ฝันมองเห็นการจราจรวุ่นวาย ทำนายทายฝันว่ามีจะมีเรื่องมีราวเดือดร้อยอีกทั้งกายอีกทั้งหัวใจ