ฝันมองเห็นกังหันที่กำลังหมุน ทำนายทำนายทายฝันว่าผู้ฝันจะได้รับลาภแล้วก็ขั้น ที่เจ็บป่วยก็จะหาย คลายจากโรคภัยทั้งมวล

 

เลขให้โชคให้ลาภ 44 42 244 446 447