ฝันมองเห็นกล้องที่ถ่ายรูปหรือการถ่ายภาพ ทำนายทำนายทายฝันว่าจะต้องโยกย้ายที่อาศัยหรือสถานที่ทำงานหรืออาจมีเรื่องยุ่งยากทางครอบครัวทำให้จะต้องแยกทางเดิน

 

ถ่ายภาพ

 

ฝันว่าตัวเองได้ถ่ายภาพ ทำนายทายฝันว่า สิ่งที่เป็นอยู่ของตนจะเปลี่ยนไปตรงกันข้าม เป็น ถ้าเกิดกำลังโชคไม่ดี ก็จะเปลี่ยนเป็นโชคดี หรือกำลังจะมีโชคลาภก็จะแปลงเป็นมีเคราะห์แทน

 

เลขให้โชคให้ลาภ 42 22 62 422 446 602