ฝันมองเห็นกล้วยทำนายทายฝันว่า งานการหรือสิ่งความคาดหวังไว้จะมีการสะดุด จะต้องใช้สติและก็ความอุตสาหะสูงก็เลยจะผ่านวิกฤติไปได้

 

ผลไม้

 

ฝันได้ผลไม้ หรือได้จับบริโภค ทำนายทายฝันว่า จะประสบโชคลาภจากกิจการค้าหรือคนกลางหรือลาภจร

 

เลขให้โชคให้ลาภ 70 71 761 770 708