ฝันมองเห็นกลอง ได้ตีกลอง ได้มองเห็นมือกลอง หรือได้ยินเสียงกลอง ทำนายทำนายทายฝันว่าท่านจะได้รับขั้นหรือความโด่งดังเร็วนี้ๆเป็นลางนิมิตรมงคลดี

 

เลขให้โชคให้ลาภ 08 44 46 408 409 001