ฝันมองเห็นกระเป๋าใส่เงิน หรือกระเป๋าสวมเสื้อผ้าเดินทาง ทำนายทายฝันว่าจะได้เลื่อนฐานะหน้าที่สำหรับเพื่อการงาน หรือมีการเปลี่ยนเคลื่อนย้ายไปในทางดี

 

เลขให้โชคให้ลาภ 48 49 749 494 884 889