ฝันมองเห็นกระจกหรือได้ดูกระจก ทำนายทำนายทายฝันว่าจะได้รับเคราะห์จากกรรมเก่าหรือทางความโด่งดัง

ถ้าหากฝันมองเห็นกระจกสีต่างๆทำนายทำนายทายฝันว่าจะประสบโชคลาภทางการงาน รวมทั้งหน้าที่เสียงเกียรติคุณ

เลขให้โชคให้ลาภ 97 47 07 974 667