ฝันมองเห็นกรวดหินดินทราย หรือได้จับก้อนกรวด ก้อนทราย ทำนายทำนายทายฝันว่าจะได้รับทุกข์เกี่ยวกับการยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือคนอื่น หรือจะได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากคนในเรือนหรือครอบครัว

ทราย

ฝันว่าได้ไปเดินเที่ยวบนริมฝั่ง หรือตักทราย เข้าบ้าน ทำนายทำนายทายฝันว่า จะได้โชคลาภทางการงานหรือมีอำนาจบุญบารมีดีขึ้น

เลขให้โชคให้ลาภ 36 37 637 733 369