ฝันมองเห็นกรรไกร ทำนายทำนายทายฝันว่าผู้มีอาวุโสสจะให้ความให้การช่วยเหลือ