ฝันมองเห็นกรงสัตว์ ทำนายทำนายทายฝันว่าจะมีข่าวดี หรือจะมีคนช่วยเหลือช่วยเหลือเกื้อกูลสำหรับการงานหรือธุรกิจ

เรือนจำตาราง

ถูกกักขังผูกมัดอยู่ในเรือนจำ หรือฝันว่าตัวเองถูกพาตัวเข้าไปเอาไว้ในกรงขัง ทำนายทำนายทายฝันว่า จะพ้นโศก หรือมีโชคลาภทางการเสี่ยง

เลขให้โชคให้ลาภ 41 46 47 142 334 756