ฝันมองเห็นกงสุลทั้งของไทยและก็ต่างประเทศ ทำนายทำนายทายฝันว่าจะได้เดินทางไกลหรือได้โชคได้ลาภ