หญิงชายใดฝันมองเห็นรถบรรทุกศพ หรือขบวนรถแห่ศพผ่านหน้า ทำนายทายฝันว่าจะได้รับข่าวดี หรือโชคลาภจากระยะไกลหรือลาภจากการเสี่ยง

 

เลขให้โชคให้ลาภ 40 44 440 448 446