ฝันว่าได้สมรสหรือมีเมีย ทำนายทายฝันว่าหากเป็นเพศชายให้กลับหมอนหนุน แล้วจะได้โชคลาภจากผู้หญิง

 

เลขให้โชคให้ลาภ 35 36 359 255 756