ฝัน มองเห็นหูก หรือตัวเองได้ทอฟ้าด้วยมือของตัวเอง ทำนายทายฝันว่าจะประสบโชคลาภระยะไกล หรืองานในหน้าที่ใหม่ที่สูงขึ้นกว่าเดิม จะมีคนแก่เลี้ยงดู

 

เลขให้โชคให้ลาภ 26 36 46 236 264