ฝันว่าให้สังฆทาน ทายว่า จะเป็นสุขทั้งร่างกายและจิตใจ มีโชคลาภ ร่างกายแข็งแรง