หญิงชายใดฝันว่าได้ลงเล่นน้ำฝน หรือถูกฝนเปียกปอนร่างกาย ทำนายทายฝันว่าที่เจ็บไข้จะหาย ที่ทุกข์จะคลาย แล้วก็จะมีโชคลาภตอนหลัง

 

เลขให้โชคให้ลาภ 21 26 29 261 269