ฝันว่าเดินขึ้นบันได หรือไต่ขึ้นที่สูง ทำนายทายฝันว่าการงานที่กำลังทำอยู่จะล้ำหน้าไปในทางดี แต่ว่าจะมีศัตรูคิดร้ายหรือรอขวาง ทำให้เป็นปัญหาไปได้เลวทรามระยะหนึ่ง

 

เลขให้โชคให้ลาภ 99 19 90 919 944 904