ฝันว่าเดินขายสินค้า ทำนายทายฝันว่าจะมีโชค งานการเจริญ ได้รับการช่วยเหลือจากทุกทาง

 

ค้าขาย

 

ฝันว่าตนเองค้าขาย ทำนายทายฝันว่า จะได้รับความสบายทั้งยังครอบครัว ได้ไปท่องเที่ยวพัก

 

เลขให้โชคให้ลาภ 47 49 149 247