ฝันว่า หุงข้าว ทำนายทายฝันว่าจะได้รับข่าวดีหรือได้รับของฝากจากญาติสนิทเพื่อนพ้อง ฝันมองเห็นข้าวสาร หรือข้าวที่หุงสุกแล้วข้างในเรือน ทำนายทายฝันว่าผู้ฝันจะได้รับข่าวสาร หรือได้เจอกับญาติมิตรบุตรหลาน ที่จากกันไปนาน

 

ข้าวสาร

 

ฝันมองเห็นข้าวสาร หรือข้าวที่หุงสุกแล้วด้านในเรือน ทำนายทายฝันว่า ผู้ฝันจะได้รับข่าวสารหรือได้เจอกับญาติมิตรบุตรหลานที่จากกันไปนาน

 

เลขให้โชคให้ลาภ 64 66 20 609 664 669 660