ฝันว่าว่ายข้ามฝั่งน้ำ ฝั่ง หรือขึ้นบกจากเรือ ทำนายทายฝันว่าการที่คิดไว้จะสมหวัง หรือจะได้รับข่าวดีในผลงานหรือตำแหน่งงาน

 

เลขให้โชคให้ลาภ 24 26 14 244 264