ฝันว่ามีคนแก่มาผูกข้อมือทำขวัญให้แก่ตน ทำนายทายฝันว่าที่เจ็บป่วยจะหาย ร่างกายจะบริบูรณ์พูนสุข แล้วก็มีโชคลาภทางเสี่ยง

 

เลขให้โชคให้ลาภ 26 29 38 893 861 836