ฝันว่านุ่งคลุมเครื่องแต่งตัวหรือเครื่องตบแต่งเป็นสีขาวล้วน ทำนายทายฝันว่า จะสุขสบายความเจริญก้าวหน้า ไม่มีโรคภัย

 

ฝันว่ามีคนนุ่งขาวคลุมขาวมาหา ทำนายทายฝันว่า กำลังจะหมดเคราะห์หมดโศรก ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ

 

ฝันว่านุ่งคลุมด้วยสีแดง ทำนายทายฝันว่า สุขภาพจะมีปัญหา

 

ฝันว่านุ่งคลุมด้วยสีงามแจ่มใส ทำนายทายฝันว่า จะมีเสน่ห์ต่อคนที่อยู่รอบข้าง

 

เลขให้โชคให้ลาภ 81 82 84 818 882 884