ฝันมองเห็นพื้นดินดูด ทำนายทายฝันว่าจำเป็นต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบ ระวังเพื่อนผู้ร่วมการทำงานจะอิจฉาริษยา