ฝันว่าถูกฝังทั้งที่ยังไม่ตาย ทายว่าจะได้เลื่อนฐานะ ได้ลาภก้อนโต