ฝันว่าถูกผลัก ถ้าหากเป็นชาย ทำนายทายฝันว่านายจ้างจะคอยแต่จะจับผิด หากป็นหญิงทายว่าจะเสียของรักของหวง

 

ดึง

 

ฝันว่าได้ผลักลากรถบรรทุกของหนัก หรือผลัก ลากสัตว์ ทำนายทายฝันว่า งานการที่ทำอยู่จะต้องเปลี่ยนหรือเคลื่อนย้ายหรือมีศัตรูรอแกล้ง

 

เลขให้โชคให้ลาภ 99 76 746 719 376