ฝัน ว่าตัวเองได้มอบข้าวพระหรือมอบสาเหตุแก่ภิกขุและก็ภิกษุรับประเคนไป ทำนายทายฝันว่าจะประสบโชคลาภจากคนแก่หรือผู้มีอิทธิพล หรือได้รับความโด่งดังเกียรติ

 

เลขให้โชคให้ลาภ 92 94 294 295 298