ฝันว่าตัวเองซาวข้าวจัดแจงจะหุงข้าว หรือฝันมองเห็นข้าวแช่อยู่ในน้ำ ในภาชนะหุงหาอาหาร

 

หากเป็นหญิง ทำนายทายฝันว่าจะได้รับข่าวดีหรือมีโชคลาภทางหน้าที่การงาน

 

หากเป็นชาย ทำนายทายฝันว่าจะได้รับข่าวดีจากคู่รักหรือเมียหรือลูกหญิง

 

เลขให้โชคให้ลาภ 21 23 25 251 253