ฝันว่าก่อไฟติดง่ายและก็ลุกโพลงดี ทำนายทายฝันว่าผู้ที่สมรสแล้วจะได้ลูกแข็งแรงจ้ำม่ำบริบูรณ์

และก็หากฝันว่าก่อไฟแล้วดับ ดับแล้วจุดใหม่ แล้วดับอีก ทำนายทายฝันว่าลูกที่อยู่ในท้องจะแท้งหรือคลอดยาก

 

เลขให้โชคให้ลาภ 40 54 64 464 540