ฝันว่า กินข้าว ทำนายทายฝันว่าได้เลื่อนฐานะ รุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

 

ฝันว่า กินมนุษย์ ทำนายทายฝันว่าจะได้เป็นผู้สั่งการ เลื่อนฐานะเป็นผู้บริหาร

 

ฝันว่า กินดินทำนายทายฝันว่า มีคนชื่นชม สรเสริญ มีอำนาจบารมี

 

ฝันว่า กินนก หรือ ทานข้าวนก ทำนายทายฝันว่าจะมีปัญหาบางสิ่งเกิดขึ้น แต่จะล่วงเลยไปสุดท้าย

 

ฝันว่า กินบัว ทำนายทายฝันว่าไม่ว่าส่วนใดก็ตามของบัว ลักษณะของการป่วยจะดีขึ้น

 

ฝันว่า กินผึ้ง ทำนายทายฝันว่าจะได้ลาภแบบไม่คาดคิด โชคดี บางทีอาจได้เลื่อนฐานะด้วย

 

ฝันว่า รั กินดวงจันทร์ หรือพระอาทิตย์ทำนายทายฝันว่า จะได้เลื่อนฐานะ เลื่อนฐานะ มีหน้าตาในสังคม

 

ฝันว่า กินยาทำนายทายฝันว่า จะหายจากลักษณะการป่วยในเร็ววัน

 

ฝันว่า รั กินอาหารทำนายทายฝันว่า จะได้ลาภแล้วก็ความสบายจากบุตรหลานหรือบริวาร