ฝันมองเห็นประกาศนียบัตร ทำนายทายฝันว่าผู้ที่กำลังคอยผลจากการสอบชิงทุนหรือศึกษาต่อจะสมหวัง