ฝันมองเห็นกริช (มีดสองคม) หรือกั้นหยั่น (มีดสองคมของจีน ที่เขียนเป็นหน้าสิงโตคาบกั้นหยั่นบนกระจก สำหรับห้อยกันภูติร้ายหน้าประตูบ้านของชาวจีนส่วนใหญ่) ทำนายทายฝันว่าจะหมดเคราะห์ ที่เจ็บป่วยจะหาย หรือเป็นความในโรงศาลจะชนะ

 

เลขให้โชคให้ลาภ 10 11 14 110 114 410